U našoj poliklinici nudimo uslugu kako individualnih, tako i kolektivnih sistematskih pregleda. Individualni pregled pacijent dogovara za sebe, dok su za kolektivni pregled unaprijed definirani opseg, usluge i termini za određenu grupu. Po svom opsegu sistematski pregledi mogu biti osnovni, prošireni i menadžerski pregledi. Dogovorno se za takve preglede, sa svrhom što kraćeg čekanja, unaprijed odrade laboratorijski nalazi na određenom radilištu (škola, tvrtka) te gotovi nalazi pacijenta dočekaju u terminu njegovog pregleda. Pacijentima se također dodjeljuju datoteke u koje se bilježi svaki njihov nalaz, uključujući i ranije preglede, što omogućuje i statističko praćenje utvrđenih patoloških stanja i bolesti tokom sistematskih pregleda.

  RADNO VRIJEME

 Pon-Pet7:00 – 15:00

  +385 (0)33 726-999

Vrste pregleda prema opsegu

Naručite se za pregled